March 2013 Issues
Issue3-Volume1-Series3
S.No
1
Topic
Aquibjaved Momin, Mayur Lunawat, Abhishek Deshmukh, Varun Nirantar
Paper ID
01032013-001
2
01032013-002
3
01032013-003
4
Ketki Dhote, Shraddha Khadatkar, Ketkee Mankar , Sukeshani Totade, Smita Kapse
01032013-004
5
01032013-005
6
Miss. Poonam Rangnath Dholi, Prof. K.P.Chaudhari
01032013-006
7
Nasser Ahmed Suleiman Hariesi, Prakash Kuppuswamy, Mohammad Ahmed Mashrafi
01032013-007
8
Ms. Sarika R. Bongade, Mrs. A. R. Kondelwar
01032013-008
9
Selvani Deepthi Kavila, Moni Sushma Deep Kavila, Rajesh Bandaru
01032013-009
10
Sheetalkumar Jaiswal, Sushilkumar Rishi, Shikhar Sharma, Reena Sharma
01032013-010
11
01032013-011
12
Prof. Manish R. Umale, Prof. Sudhakar S. Jadhav, Prof. Sanjay D. Naravadkar
01032013-012
13
Kamini Srinivasa Rao, Dr Adimulam Yesu Babu
01032013-013
14
01032013-014
15
01032013-015
IJCSIET Issues